QUEN SOMOS?
BENVIDOS Á SOCIEDADE GALEGA DE CONTRACEPCIÓN.
(SOGAC) é unha sociedade científica e profesional que ten como obxectivos o asesoramento, a difusión, a promoción e o estudo dos distintos métodos anticonceptivos, en colaboración coa Sociedad Española de Contracepción (SEC), da que forma parte. A SOGAC foi creada en 1999, sendo o seu grande impulsor e primeiro presidente o Dr. Eduardo Yáñez. Pertencen á SOGAC matronas, enfermeiros/as, traballadores/as sociais, psicólogo/as, xinecólogos/as, médicos de atención primaria e outro/as profesionais que traballan para mellorar a saúde sexual das mulleres galegas, e conseguir unha sexualidade libre, saudable, pracenteira e responsable. A sexualidade constitúe un dereito humano fundamental e un ámbito moi valioso da vida que inclúe non aspectos reprodutivos, senón tamén os desexos de contacto, intimidade, pracer, vinculación afectiva e amor. A SOGAC traballa en colaboración con outras sociedades e organismos na defensa dos dereitos sexuais e reprodutivos, sendo o libre acceso ós métodos anticonceptivos, baseado no coñecemento científico e libre de prexuízos ideolóxicos, un elemento decisivo que forma parte da calidade de vida dunha sociedade libre e democrática, que establece o dereito da muller a tomar as súas propias decisións.
DIRECTIVA DA SOGAC
A SOCIEDADE GALEGA DE CONTRACEPCIÓN
Na Asemblea Xeral Extraordinaria realizada o 8 de marzo de 2019 elixiuse a nova Xunta Directiva, quedando configurada do seguinte modo:
Javier Valdés Pons
PRESIDENTE e SECRETARIO
VICEPRESIDENTE e TESOUREIRO
Luis Miguel González Seijas
VOGAL A CORUÑA
Ana López-Domínguez García
VOGAL LUGO
Martina Freire Comedeiro
VOGAL OURENSE
Vanesa Rodríguez Fernández
VOGAL PONTEVEDRA
Agradecemos ás anteriores Xuntas Directivas o labor realizado, e pedimos a todas os socias/os que nos fagades chegar todas aquelas suxestións que consideredes oportunas para mellorar o funcionamento da nosa sociedade.
Faite socio
FAITE SOCIO DA SOGAC.
Se queres ser socio/a da Sociedade Galega de Contracepción, tan só tes que enviarnos ó correo electrónico info@sogac.org os seguintes datos:
Nome: DNI: Profesión e lugar de traballo: Enderezo: Correo electrónico: Teléfono de contacto: Nº de conta bancaria (IBAN): As cuotas anuais da nosa sociedade son as seguintes: 25 euros: socio/a da SOGAC 35 euros: socio/a da SOGAC e da SEC (Sociedad Española de Contracepción)
INFORMACIÓN SOBRE A SOGAC
SOCIEDADE
GALEGA
DE
CONTRACEPCIÓN
BENVIDOS Á
Illas Cíes
ENDEREZO Rúa Echegaray, 8 36002 / Pontevedra
CONTACTO email: info@sogac.org web: www.sogac.org
Copyright © 2021 SOGAC. Todos os dereitos reservados.
Profesionais Usuarias
David Gómez Sánchez
Baiona, 15 e 16 de outubro de 2021
CONGRESO SOGAC 2021
Programa
Sociedade Galega de Contracepción Sociedade Galega de Contracepción
Revista da SOGAC
Acceso profesionais
Publicacións